L17 - Řidičák od 17ti let

Jak probíhá výcvik v režimu L17?

Žák absolvuje klasický kurz skkupiny B a složí kompletně závěrečnou zkoušku (test a jízdy) už po dovršení 17 let a následně do věku 18 let jezdí pod dozorem tzv. mentora, potom už pokračuje sám.

Jaká osoba může být Mentorem?

Taková která:

  • vlastní řidičského oprávnění pro skupinu B již více než 10 let,
  • je posledních 5 let nepřetržitě držitel řidičského oprávnění pro skupinu B,
  • v posledních 5 letech nepozbyla právo k řízení motorového vozidla na území České republiky,
  • nebyla ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
  • nemá zadržený řidičský průkaz,
  • a nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod.

Režim L17 se zapíše do Evidenční karty mladého Řidiče i Mentora.

Řidič L17 může mít maximálně 4 Mentory.

Problematiku L17 řeší asociace autoškol,

více informací naleznete na autoskolal17.cz